MINDFULNESS AARHUS

Uddannet på At Work – Instituttet for indre sundhed – 2014 – Aarhus. Som Mindfulness instruktør kan jeg instruere enkeltpersoner eller mindre grupper i, hvordan vi kan integrere Mindfulness i vores hverdag, og på den måde opnå øget sundhed, fysisk, psykisk og socialt. Mindfulness bliver defineret som evnen til at være fokuseret opmærksom, på en bevidst og nærværende måde “i Nu’et”. Mindfulness er en kropslig og meget jordnær øvelse, der er let at lære. Mindfulness benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren, og er relevant for alle uanset baggrund og livssituation. Mindfulness er primært hentet fra Buddhisme og yoga. Kurset har ikke et religiøst eller spirituelt islæt. Mindfulness kan bringe dig i kontakt med dig selv og opnå en højere livskvalitet. Det kan give dig en højere grad af indre ro og balance, øge din koncentration og effektivitet i hverdagen, reducere stress, give dig mere energi samt større overskud, modstandskraft, tålmodighed, udholdenhed og livsglæde. Give større selvindsigt, samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme. Du får mulighed for at lære at udholde, mestre og løse de indre konflikter du vil opdage du har. Hvad foregår der inden i dig, hvad sanser, føler og tænker du og hvordan reagerer du på det. Du vil møde det der optræder på din mentale scene undervejs, med nænsom nysgerrighed og en ikke-dømmende åbenhed og accept. Du får teknikker til at blive bevidst om dine tanker, følelser og adfærd, frem for at de blot u-opdaget løber af sted med dig. Gradvist får du opbygget en højere grad af bevidst og balanceret væren og rummelighed. Det gælder både overfor dig selv og i forhold til andre. Under kurset får du en forståelse for Mindfulness og erfaring med at bruge Mindfulness i hverdagen. Kurset veksler mellem undervisning i en smule teori og megen praksis. Du får også mulighed for at dele udfordringer, oplevelser og erfaringer. Meditationerne vil blive suppleret med samtale, som tager udgangspunkt i dine oplevelser med meditationerne og til den daglige træning derhjemme. Det anbefales, at du afsætter 30 minutter til meditationerne dagligt og derudover i løbet af dagen opøver en opmærksom på dit nærvær, ved hjælp af små øvelser der integreres i din dagligdag. Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær – det vil sige den form for tilstedeværelse der kommer af at være opmærksom på og acceptere det der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Forskningen på området har vist gode resultater for behandling af stress, angst, kronisk smerte, spiseforstyrrelser og affektive forstyrrelser samt forebyggelse af tilbagevendende depressioner. For nærmere info kontakt KKArt. Se kontaktformular.

KKart